House Captains- 2008

 

Mr.Manjunath Gowda
(Hemavathi)
Mr.L. Nanda Kumar
(Netravathi)
Mr.Ramesh Kidiyoor
(Kaaveri)
Mr.Gangadhar Kumbar
(Sharavathi)